Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Πηγές

1. Πρόγραμμα σπουδών βιώσιμης και κυκλικής αστικής επιχειρηματικότητας τροφίμων (SURFE)

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

2. Εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (youth workers)

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

3. Κοινοτική πλατφόρμα cloud για το διαμοιρασμό τροφίμων

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ