Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Συνεργάτες

Το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας (UAL), ένα από τα νεότερα και πιο δυναμικά πανεπιστήμια της Ισπανίας, δημιουργήθηκε το 1993 από το Κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας ως πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ενεργώντας εκ μέρους της εθνικής κυβέρνησης.
Το UAL διαθέτει επτά ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία ανήκουν στο UAL ή είναι προσαρτημένα σε αυτό, και τα οποία είναι αφιερωμένα στην έρευνα τομέων όπως η αγροδιατροφή, η παγκόσμια αλλαγή, οι μεταναστεύσεις, η ηλιακή ενέργεια, η νευροεπιστήμη, τα μέγα-δεδομένα, τα εντατικά μεσογειακά αγροσυστήματα ή συστήματα παραγωγής στην πλαστικοκαλλιέργεια.

Το C.I.P. Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Το CIP αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αποστολή του οργανισμού είναι η εφαρμογή διατομεακών, διεπιστημονικών προσεγγίσεων ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, κυρίως με τη χρήση της μεταφοράς τεχνολογίας και τη λειτουργική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το YET είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες συμμετοχής των νέων. Στόχος του YET είναι η υποστήριξη νέων και μελλοντικών επιχειρηματιών, η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Το HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) προήλθε από αποκεντρωμένες εργασίες το 2018 και αναδύθηκε πλήρως το 2020 ως απάντηση στην ανάγκη για μια καλύτερη πρακτική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της καινοτομίας, βοηθώντας τους οργανισμούς να αναπτυχθούν και επιτρέποντας τη σωστή ενσωμάτωση μεταξύ φορέων καινοτομίας, ΜΚΟ, βιομηχανίας και κυβέρνησης. Το όραμα του οργανισμού είναι να γεφυρώσει τα παγκόσμια συστήματα καινοτομίας και να επιτρέψει την παγκόσμια μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η SCA, είναι μια ομοσπονδία Ενώσεων, που σήμερα αποτελείται από 8 προσκοπικές ενώσεις. Ο στόχος της Καθολικής Προσκοπικής Κίνησης είναι να συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νηπίων και των νέων, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, κοινωνικές και πνευματικές δυνατότητές τους, ως υπεύθυνοι άνθρωποι και πολίτες, μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας. Για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών και των νέων, προώθησης του εθελοντισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής παρέμβασης, προώθησης της ισότητας των φύλων, δράσεις κατάρτισης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές εκδόσεις καθώς και υλοποίηση σχεδίων εκπαίδευσης, ανάπτυξης και συνεργασίας με άλλες χώρες.

Το Ítaca είναι ένα κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό και ανθρωπιστικό σωματείο που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών ή/και των νέων, ιδίως σε μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των οικογενειών τους. Το έργο του Ítaca βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνοχής, του πλουραλισμού, της διαπολιτισμικότητας, της συμμετοχής, της ενεργούς πολιτειότητας, του εθελοντισμού, της κοινωνικής καινοτομίας, της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης. Η αποστολή του Ítaca είναι να δημιουργήσει αλλαγές στις συμπεριφορές, τις συνήθειες και τη δυναμική των παιδιών και των νέων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ή υψηλής ευπάθειας, να δώσει προβολή και να αναδείξει τα παιδιά και τους νέους που υποφέρουν από κοινωνικό στιγματισμό και, τέλος, να ευνοήσει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νέου ατόμου μέσω της διεπιστημονικής παρέμβασης σε όλους τους τομείς που το περιβάλλουν, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες δράσεις γι’ αυτό.