Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

entreYOUTH:
Επιλύοντας αστικές προκλήσεις βιωσιμότητας, κυκλικότητας και ένταξης
στο πλαίσιο της παροχής τροφίμων μέσω μιας μαζικής διατομεακής προσέγγισης.

Το Έργο

Το έργο entreYOUTH στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διακρατικού, επιχειρηματικού πρόγραμματος μη-τυπικής εκπαίδευσης για νεανική εργασία που απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε youth workers (συμβούλους νεολαίας), με απώτερο στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της αίσθησης πρωτοβουλίας των νέων και της νεανικής επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, το έργο επιδιώκει την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αύξηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της δράσης των νέων.

Μάθετε περισσότερα

Συνεργάτες